Yazar arşivleri: Bayram Salur

FMK – Merkez Bankaları

 


Finans Meslek Komisyonu’nda 2 Kasım 2017 tarihinde Dr. Mehmet Fatih Ulu konuk konuşmacı oldu. Sayın Ulu, dünyadaki merkez bankalarının görevlerini ve makroekonomik göstergeler arasındaki ilişkileri katılımcılar ile paylaştı.

FMK – Sermaye Piyasaları ve Araçları

Finans Meslek Komisyonu 12 Ekim 2017 akşamı Sermaye Piyasaları ve Araçları semineri düzenledi. KT Portföy Yönetimi Pazarlama Müdürü Bora Doğanay’ın verdiği seminerde, sermaye piyasalarındaki kurumlar ve ürünler katılımcılar ile paylaşıldı.

FMK – Katılım Bankacılığı

 

Finans Meslek Komisyonu’nun 5 Ekim 2017 tarihindeki konuk konuşmacısı Kuveyt Türk Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Albayrak oldu. Sayın Albayrak, katılım bankacılığı prensiplerini, felsefesini ve ürünlerini dinleyiciler ile paylaştı.

FMK – Ticari Bankacılık Semineri

Finans Meslek Komisyonu, 12 Ekim 2017 tarihinde Ticari Bankacılık Semineri düzenledi. Garanti Bankası Bölge Müdürü Dr. Hüsamettin Ataçoğlu ticari bankacılığın tarihini ve günümüzdeki işleyişini katılımcılar ile paylaştı. İlgi ile takip edilen seminerde Sayın Ataçoğlu, geçmiş ekonomik krizlerin ortaya çıkış sebepleri de tartışıldı.