Yazar arşivleri: Bayram Salur

FMK’da Yatırımcı İlişkileri Ele Alındı

1 Mart 2018 tarihinde FMK’da Yatırımcı İlişkileri bölümünün amacı ve şirket değerine katkısı konuşuldu. Albaraka Türk Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi İbrahim ÖZ’ün konuk olduğu seminerde, yatırımcı ilişkileri fonksiyonunun neler olduğu ve süreçleri ele alındı.

FMK’da Finans Alanında Kariyer Olanakları Konuşuldu

22 Şubat 2018 tarihinde Kuveyt Türk Grup Müdürü Semih SEL, FMK’nın konuğu oldu. Sayın SEL, finans sektöründeki deneyimlerini ve kariyer olanaklarını katılımcılar ile paylaştı. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği seminerde Sayın SEL, öğrencilere kariyerlerine ve kişisel gelişimlerine yönelik tavsiyelerde bulundu.

FMK’da İkinci Dönem Fintech ile Başladı

 

 

 

 

15 Şubat 2018 tarihinde FMK ikinci dönemin ilk dersini Fintech ile açtı. Şerafettin ÖZSOY’un konu olduğu seminerde Fintech’in ne olduğu, dünyadaki örnekleri konuşuldu. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği seminerde Türkiye’deki bankaların Fintech start-up’ları ile nasıl ortak platformlarda çalıştıkları anlatıldı.

 

FMK’da Bütçe ve Finansal Analiz Konuşuldu

Finans Meslek Komisyonu 7 Aralık 2017 tarihinde Yıldız Holding’ten Talat Çallak’ı misafir etti. Sayın Çallak, katılımcılara bütçe, planlama ve finansal analiz konularında katılımcılara bilgiler sundu.

Katılımcıların ilgi ile takip ettiği sunumda Sayın Çallak, şirketlerdeki bütçe ve planlama süreçlerini anlattı.

FMK – Merkez Bankaları

 


Finans Meslek Komisyonu’nda 2 Kasım 2017 tarihinde Dr. Mehmet Fatih Ulu konuk konuşmacı oldu. Sayın Ulu, dünyadaki merkez bankalarının görevlerini ve makroekonomik göstergeler arasındaki ilişkileri katılımcılar ile paylaştı.

FMK – Sermaye Piyasaları ve Araçları

Finans Meslek Komisyonu 12 Ekim 2017 akşamı Sermaye Piyasaları ve Araçları semineri düzenledi. KT Portföy Yönetimi Pazarlama Müdürü Bora Doğanay’ın verdiği seminerde, sermaye piyasalarındaki kurumlar ve ürünler katılımcılar ile paylaşıldı.

FMK – Katılım Bankacılığı

 

Finans Meslek Komisyonu’nun 5 Ekim 2017 tarihindeki konuk konuşmacısı Kuveyt Türk Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Albayrak oldu. Sayın Albayrak, katılım bankacılığı prensiplerini, felsefesini ve ürünlerini dinleyiciler ile paylaştı.

FMK – Ticari Bankacılık Semineri

Finans Meslek Komisyonu, 12 Ekim 2017 tarihinde Ticari Bankacılık Semineri düzenledi. Garanti Bankası Bölge Müdürü Dr. Hüsamettin Ataçoğlu ticari bankacılığın tarihini ve günümüzdeki işleyişini katılımcılar ile paylaştı. İlgi ile takip edilen seminerde Sayın Ataçoğlu, geçmiş ekonomik krizlerin ortaya çıkış sebepleri de tartışıldı.