Kategori arşivi: Genel

UFUK VE MEDENİYET OKUMALARI

HEDEFİMİZ:     Müslümanların İslamlaşması
SLOGANIMIZ:  İnanmak ve mücadele etmek

        Peki nedir bu Müslümanların İslamlaşması? Zaten İslam denildiğinde Müslümanlar akla gelmez mi? Acaba sadece Müslüman adıyla mı anılıyoruz? İçinde bulunduğumuz acizane  durum mu bize güzel günleri vaad edecek? Ne olduğumuzu ve köklerimizin nereden geldiğini bilmeden, nereye gideceğimizi ve yüzümüzü neye doğru çevirmemiz gerektiğini bilebilir miyiz?

kitap

        Mesleki Bilinç Kulübü olarak bu ay İslam Deklarasyonu kitabının bütün dünya Müslümanlarına vermek istediği mesajları anlamaya ve yorumlamaya çalıştık. Üç başlık altında irdelediğimiz bu kitapta Müslüman halkların geri kalmışlığı, İslami Düzen ve İslami Düzenin bugünkü sorunlarına değindik.

        Kitabın ilk bölümünde Müslümanlar arasında büyük tartışmalara yol açan ve halen bu tartışmaların devam ettiği ve herkesin üzerinde fikirlerini beyan ettiği iki önemli kavramı masaya yatırdık ve bu iki kavramın hem olumlu hem de olumsuz yönlerini tartıştık. Bu iki kavram: Muhafazarlık ve Modernizm. Aliyya İzzetbegoviçin tanımına göre bu kavramların en kısa ve duru tanımı: ‘’Muhafazarlık= Mistisizm, Modernizm= Saf Batıcılık’’.  Eğer bu iki kavramı ortak değerler altında birleştirebilirse, Müslümanların tek safta toplanabileceği öngörülmektedir.

        Kitabın ikinci bölümünde ise İslami düzenin ve bu düzeni yaşayan insanların nasıl olması gerektiğini konusunda fikirlerimizi ve düşüncelerimizi paylaştık ve en ideal İslami Düzenin Bilge Kral’ın şu sözlerinde bulunduğuna karar kıldık: “Hayatı sadece din ve dua ile değil, aynı zamanda çalışma ve bilimle tanzim etmek gerektiğine inanan, dünya tasavvurunda ibadethane ile fabrikanın yan yana olması gerektiğine izin vermekle kalmayıp talep eden, insanları sadece terbiye etmek değil aynı zamanda onların dünyadaki hayatlarını kolaylaştırmak gerektiğini düşünen ve bu iki hedefin birbirine kurban edilmesi için hiçbir sebebin bulunmadığı fikrinde olan kimse, o İslâm’a aittir.”

       Kitabın son bölümünde ise Müslümanların bugünkü sorunlarına sunulan çözümleri idrak etmeye çalıştık. Bütün bu çözümlerin ana başlangıcının Müslümanların birleşmesiyle değil Müslümanların İslam birliği altında birleşmesiyle olanak bulacağını öğrendik. Aynı zamanda İslam düzeninin kapitalizm, sosyalizm ve diğer çeşitli ideolojilerden farklarının neler olduğunu ve olabileceğini tartıştık. Ayrıca İslamın diğer semai dinlerden hangi yönleriyle ayrıldığını ve bu dinlerin ortak değerler ve kavramlar altında birleşmesinin mümkün olup olmayacağı gibi konulara değindik.

      Son olarak yapılan bu tahlil ve kritiklerin sonucunda hacimce küçük fakat manaca ziyadesiyle büyük olan bu kitabın Müslüman adıyla anılan ama aslında Müslüman kimliği taşımayan, kapitalist, sosyalist ya da Batı felsefesinin ve hayatının kuklası olmuş kişilere yazıldığını kanaatine vardık. Böylece yapılan bu düşünce ve fikir paylaşımlarının sonucunda kendimizde ve yaptıklarımızda sorgulamamız gereken yerleri ve noktaları öğrenmiş olduk. Ayrıca olaylara tek ve çerçevesi camına dar gelecek bir pencereden bakmak yerine daha geniş bir pencereden bakma ve daha zengin bir düşünce yapısıyla değerlendirme fırsatı bulduk.

Mezunlar için Kariyer Tuzakları Eğitimi

Mezunlara yönelik eğitimler Kariyer Tuzakları ile başladı. Mustafa Acungil‘in uzun yıllar süren çalışmalarının meyvesi olan 24 Kariyer Tuzağı – Fark Edin ve Kurtulun isimli kitabını esas alarak 4 oturumlu bir eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde kariyerde rekabet ve zaman yönetimi tuzakları, kişi-iş/ortam uyum tuzakları, işbirliği ve değer yönetimi tuzakları ve performans tuzakları ele alındı.

mezune

FMK öğrenci sunumları ile tamamlandı

Finans Meslek Komisyonu’nda öğrenciler dönem ödevi olarak ulusal ve uluslararası sertifikalar üzerine araştırmalar yapıp 4 ve 11 Mayıs 2017 tarihlerinde sunumlar  gerçekleştirdi.

CFA, FRM, CIA ve SPK sertifikalarının geçerli olduğu alanlar, sınav içerikleri, sınav tarih ve ücretleri öğrenciler tarafından tanıtıldı.

4. Siga Kardeşliği Töreni, 20 Mayıs Cumartesi

Binlerce yıldır, tasavvuf yolunda insanlar birbirlerine “ihvan” diye seslenmişlerdir, yani “Kardeş“… Esnaf Birliklerinin adı da Ahi Birliği idi, Ahi de “Kardeş” demek, kökünü Peygamber (S.A.V.)’in sahabeyi Kardeşleştirmesinden alır… Eskilerden buna “Siga Kardeşliği” deniliyormuş… Bu Kardeşleşmelerin ilanı için de “tören”ler düzenlenirmiş…

“Bilhassa Zilhicce”nin, yani, hicri yılın son ayının on sekizinci günü, iki kişi el ele tutuşur ve dua ederek “seni kardeş edindim” dermiş. Diğeri de duasını yapıp “kardeşliğini kabul ettim” dermiş. İşte bu tutunmaya “Siga Kardeşliği” denirmiş, günümüz dili ile “Ahiret Kardeşliği” denir.

Biz de Hamilik Okulu olarak, kardeşliğine inandığımız üyelerimizle, Hamilik Okulu’na özel bir “Kardeşlik” töreni yapalım, ve her mezuniyet töreni içerisinde Siga Kardeşliği Törenini gelenekselleştirelim istedik. Kardeşlik Töreninde ister vakıftan ister vakıf dışından seçeceğimiz bir kardeşimizle “Kardeşleşelim” istedik. Ama bahsettiğimiz “sözde” bir Kardeşlik değil; öyle bir Kardeşlik ki; Kardeşinin vefatı durumunda Kardeşinin ailesinin sorumluluğunu üstlenebilecek derecede bir Kardeşlik…

siga 2siga 3

Bu yıl 4.sünü düzenlediğimiz Siga Kardeşliği töreninde ikişerli, üçerli ve dörderli olmak üzere 7 grup halinde toplam 17 kardeşimiz birbiri ile Kardeşleşti, kendilerini bir kez daha tebrik eder birlikteliklerinin daim olmasını dileriz.

Kaşifin DNA’sı: Deneyimleme

Keşif ve İnovasyon Komisyonunda bu hafta Kaşiflerin 5 temel özelliğinden sonuncusunu Mustafa Özkan anlattı: Deneyimleme (experimenting). Deney kelimesini duyunca çoğu insanın aklına beyaz yakalı bilim adamlarının labaratuarlarında yaptığı çalışmalar gelse de inovatörler için deney yapmanın deneyimlemenin farklı bir manası var. Onlar merak ederek, hayatın içine girerek dünyadan bir keşif labaratuarı gibi istifade etmektedirler. Böylece yeni fikirler, düşünceler ve ürünler deneyerek ortaya çıkmaktadır. Yani keşfetmektedirler…

1 mayıs 2017

Her gün bir yerden göçmek ne iyi
Her gün bir yere konmak ne güzel
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş
D
ünle beraber gitti cancağızım
Ne kadar söz varsa düne ait
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım…

Mevlana Celalettin-i Rumi

İnanan Kadın ve Çalışma Hayatı

Profesyonel hayattaki kadın, iş hayatında kadına bakış, tarihsel gelişimle kadının çalışma hayatındaki yeri gibi konuların işlenmiş olduğu programın hakkıyla noktalanması için son programda İnanan kadının çalışma hayatındaki yeri işlenmiştir. Bu konuda uzun yıllar iş hayatında aktif olarak çalışmış Kamile Canbay Hanımefendi öğrencilerimize önceliklerini, hayallerini ve hangi yolda olduklarını anlamalarını sağlayacak özel bir çalışma yaptırmıştır. Kendi tecrübelerini de paylaşarak yapılan çalışmayı değerlendirmiş ve bu çalışmayı hayatları boyunca saklamalarını tavsiye etmiştir.

Foto4 Foto5

 

HBK – İş Hayatında Kadın

4. kademe kız öğrencilerimize yönelik olan programda iş hayatında kadının erkek yönetici gözü ile nasıl konumlandığı konuşulmuştur. Programda uzun yıllarının tecrübesinden faydalandığımız Ahmet Albayrak Bey konuşmacı olmuştur. Aynı zamanda 1 kız babası da olan Ahmet Albayrak Bey çalışanlarını iş yapış tarzlarına göre değerlendirdiğini belirterek konuşmasına başlamıştır. Öğrencilerimizin soruları üzerinden devam eden programda Ahmet Albayrak Bey kızlarımıza altın hükmünde nasihatler vermiştir.

Foto3

HBK – Yönetici Bakışıyla Çalışan

Hamiyan-ı Bacı Komisyonu tarafından düzenlenen İş Hayatına Hazırlık programı kapsamında farklı case study`lerle yönetici çalışan ilişkisi profesyonel olarak değerlendirilmiştir. Ayşe Melek Altınbağ Özdemir tarafından gerçekleştirilen programda Ayşe Melek tecrübeleri ışığında hazırlamış olduğu case studyler ile iş hayatına atılmalarına 1 adım kalmış Hamilik Okulu son sınıf kız öğrencilerimize doping niyetine geçecek önemli tavsiyelerde bulunmuştur.

Foto1 Foto2

Hamilik Okulu’nda Mezunların Eğitimi Başlıyor

Değerli Hamilik Okulu Mezunları;

Hamilik Okulu’nda Mezunların Eğitimi Başlıyor!

Mezunlara yönelik eğitimlere Kariyer Tuzakları ile başlıyoruz. Mustafa Acungil’in uzun yıllar süren çalışmalarının meyvesi olan 24 Kariyer Tuzağı – Fark Edin ve Kurtulun isimli kitabını esas alarak 4 oturumlu bir eğitim gerçekleştireceğiz.

Oturumlar 19:30-21:30 saatleri arasında gerçekleşecek.

22 Mayıs 2017 Pazartesi:  Kariyerde rekabet ve zaman yönetimi tuzakları

23 Mayıs 2017 Salı :         Kariyerde kişi-iş/ortam uyum tuzakları

24 Mayıs 2017 Çarşamba: Kariyerde işbirliği ve değer yönetimi tuzakları

25 Mayıs 2017 Perşembe: Kariyerde performans tuzakları

Konuşmacı: Mustafa Acungil

Kayıt için link:

http://bit.ly/2qKYGD1

Katılımcılara Mustafa Acungil tarafından kaleme alınan 24 Kariyer Tuzağı – Fark Edin ve Kurtulun isimli kitap bir Ağabey’imizin sponsorluğu ile hediye edilecektir.

Hamilik Okulu Gönüldaş Şenliği

29 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Hamilik Okulu Gönüldaş Şenliği 100’ ün üzerinde gönüldaşımızın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Program hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse;

29 Nisan Cumartesi sabahı başlayan seyahatimizden önce Bolu ve Düzce’ de ki manevi büyüklerin türbeleri ziyaret edilmiş, akşama doğru Akçakoca’da ki SkyTower oteline giriş sağlanmıştır. Otel içerisindeki yemek ve sosyal aktivitelerde gönüldaşlarımız birbiri ile hasret gidermiştir.

s1

30 Nisan Pazar günü sabahtan akşama kadar vakıf gönüldaşlarımızın katılımı ile çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Çalıştaylarda zihin haritası, vakıf SWOT’u ve vakfımızın geleceğine dair önemli karar noktaları istişare edilmiştir. Aynı günün akşam yemeği ile birlikte tüm gönüldaşlarımızın katılımıyla son 3 yılda dünya ya gelen yavrularımız için Akika Programı gerçekleştirilmiş, yavrularımıza akika nişaneleri hediye edilmiştir. Akika programı akabinde tüm gönüldaşlarımıza Vakıf Beratları takdim edilmiştir.

s3

1 Mayıs Pazartesi günü sona eren programımıza katılan tüm gönüldaşlarımıza teşekkür ederiz.