CFO ve Şirketlerde Finans Fonksiyonu

BİM CFO’su Haluk Dortluoğlu mart ayının son haftası FMK’nın konuğu oldu. Büyük ölçüde halka açık olan ve yabancı yatırımcı çeken BİM’in performans oranını gösteren piyasa değeri/yatırımlarının dünyadaki muadillerine göre çok yüksek olduğunu belirten Haluk Bey, gıda perakende pazarı sektöründe Türkiye’de ilk sırada olduklarını ifade etti.  Haluk Bey, bu başarıyı öngörülebilir, şeffaf ve istikrarlı olmanın sonucu olduğunu ifade etti. Yıllık faiz ve vergi öncesi kar oranlarını yıllar boyu belirli bir oranda sabit tutarak istikrarı sağladıklarını ve yatırımcılarına güven verdiklerini belirtti. Diğer taraftan şirketin başarısının sadece rakamlardan meydana gelmediğini, küresel yeknesaklığın, aynı dili konuşmanın da şirket için çok önemli olduğunu özellikle basit/yalın olmanın verimliliği artıracağını iletti. FMK öğrencileri için çalışma hayatı kapsamında da çok değerli tavsiyelerde bulunan Haluk Dortluoğlu, iddialı olunması gerektiğini ancak gerçekçi de olunması gerektiğini, belirli kişilerin menfaatinin değil organizasyonun bir bütün olarak menfaatinin gözetilmesi gerektiğini belirtti. Diğer taraftan şirketlerde motivasyonu düşüren en büyük etmenin adaletsizlik olduğunu; ücretlendirmede, iş yükünde, sosyal haklarda ve çalışma ortamında çalışanlar arası adaletin gözetilmesi gerektiğini belirterek ancak adaletli bir yaklaşım sergilenen şirketlerde çalışanların kendini iyi hissedeceğini; hem özel hayatında hem iş hayatında daha verimli, başarılı ve mutlu olacağını söyledi.

Bir cevap yazın