FMK – Uluslararası Ticaret ve Ticaretin Finansmanı

20 Aralık 2018

Finans Meslek Komisyonu dönemin son dersinde komisyon rehberlerinden çok önemli iki konuğu ağırladı: KT Portföy Yönetimi A.Ş. Pazarlama Müdürü Sn. Fuat Bora DOĞANAY Bey ve Türk Eximbank Genel Müdür Danışmanı Sn. Ertuğrul BAL Bey.

Derse uluslararası ticaret kavramları ve sektörü domine eden kurumlar konularını anlatmak üzere Sn. Ertuğrul BAL Bey başladı. İthalat ve ihracat kavramlarını derinlemesine işleyen Sn. BAL, güncel ekonomik verilerine de yer verdi.

Kavram ve kuruluşlar konusu ardından uluslararası ticaretin finansmanı konusunda Sn. Fuat Bora DOĞANAY Bey konuşmayı devraldı. Sn. DOĞANAY, uluslararası ticaret finanse edilirken kullanılan finansal enstrümanlardan olan faktoring, forfaiting gibi birçok konuya değindi.

Kendilerine Hamilik Okulu Vakfı FMK öğrencileri adına teşekkür ederiz.