Hamilik Okulu Nedir?

Hamilik Okulu,  “Fütüvvet ve Ahilik” gelenek ve ahlakını korumak, “himaye etmek” ve Imageöncelikle kendi nefisleri üzerinde tatbik etmek üzere genç nesillere aktarılmasını sağlamak amaçlarıyla bir araya gelen “Meslek Adamları”nın (tecrübe edilmeye çalışılan programdaki kodlaması ile “Hami”lerin)  kurmuş oldukları bir vakıftır.

Hamilik Okulu, Fütüvvet, Ahilik ve Esnaf Teşkilatlarından tevarüs eden “eğitim felsefesinin” ve hatta daha da aşkın manasıyla “hayat felsefesi”nin, bugün, bugüne ait sosyolojik realite ve cari paradigmalarla yeniden ihya edilmesini ve yaşanmasını mümkün kılacak “esasların”, temel ilkelerin ve belki de fazla iddialı olarak felsefenin arayışı tecrübesidir.

Hamilik Okulu bu arayışı, öncelikle “insanın” yetişmesi ile ilgili bir “eğitim arayışı” olarak tarif eder ve bu alana yoğunlaşır. Yarın “yönetim” ve “mühendislik” disiplinlerinde meslek sahibi olacak gençlere, bugün modern işletmelerde uygulanan ve “mentor”luk olarak tanımlanan “hamilik” eğitimini, tarihteki aslına uygun şekliyle aktarmaya çalışarak – yani, fütüvvet ve ahilik geleneğinde ve esnaf teşkilatlarındaki asli ruh ve biçimine kavuşturarak – günümüz koşullarında yeniden hatırlatmaya ve ihya etmeye çalışır. Bu hatırlatma, “hamilik”, sadece organizasyon veya şirket içi, mesleğin öğrenilmesini sağlayan bir usta – çırak ilişkisini kapsamaz; bunun çok daha fevkinde olmak üzere organizasyon veya şirketi aşarak, genç insanı hayatının bütününde “himaye etme” ve kendisine, “insan olma” idrakini hatırlatma gayreti içerisinde bulunur.

Hamilik Okulu, bütün kademe, komisyon, kulüp ve Hamileriyle birlikte, aşağıda verilen “ayeti”  düstur edinerek, yalnızca İlahi Rıza’ya matlup olabilmek gayesiyle, hiçbir dünyevi karşılık beklemeksizin, Allah’ın kendilerine “iyilik” ettiği gibi  “iyilik” yapmak ve iyiliği çoğaltmak amaçlarıyla kurulmuş bir “Vakıf”tır.

 “Allah’ın sana verdiği her türlü şeyde ahiret yurdunu da ara. Dünyadan nasibini de unutma. Allah’ın sana iyilik ettiği gibi sen de iyilik et…” 1

Hamilik Okulu bu yönleriyle yukarıdaki ayetin “hayatın” bizatihi pratiğine ilişkin bir “tefsiri” teşebbüsüdür.

Bir cevap yazın