İnsan ve Yönetim Komisyonu yeni dönem ilk toplantısı gerçekleştirildi

İnsan ve Yönetim Komisyonu (İYK), önceki kademelerde öğrencilerin elde ettikleri teknik, teorik tüm bilgileri harmanlayarak ortak bir dille kullanılabilmeyi öğretmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerden profesyonel yöneticilerin koçluğunda, gerçek şirketlerin güncel “vaka analizlerini” bir sunum formatında hazırlamaları istenir ve hazırlanan sunumlar, vaka şirketlerinin ve başka şirketlerin “profesyonel yöneticilerinin” moderatörlüğünde komisyon oturumlarında sunulur.

iyk-6İnsan ve Yönetim Komisyonu yeni dönem ilk toplantısında öğrenci arkadaşlarla tanışarak  yıl içinde yapılacak etkinlikler, planlamalar ve yapılan hazırlıklar hakkında bilgi aktarıldı. Onların da görüşleriyle düzenlemeler yapılarak Komisyonumuzun programına son şekli verildi. Seminer, Eğitim, Atölyeler ve İK Uygulamalarından oluşan kapsamlı bir etkinlik takvimi oluşturuldu.