Kişilik Envanteri Değerlendirmeleri

İnsan ve Yönetim Komisyonunda değerlendirme merkezi ve kişilik envanter testi ile ilgili çıkarımları/sonuçları öğrenci hamileriyle paylaşıldı. Öğrenciler hamileriyle bu sonuçlar üzerine değerlendirme yaptılar.