Mesleki Bilinç Kulübü – Fütüvvet Kültürü

Mesleki Bilinç Kulübü olarak aralık ayından fütüvvet kültürünü anlamaya çalıştık. Ecdadımızın fütüvvet ile insana nasıl değer verdiğini ve insanın kıymetini anlamaya çalıştık. Fütüvvet ahlakında (oluşturduğu paradigma olarak)  insanın değeri; İnsan niçin değerli konusunda fikir alışverişi yaptık. ‘Eşya’ hakkında konuşup, hikmeti nedir, eşyayı nasıl kavramalıyız sorularına cevap aradık. Aralık ayının son dersinde Durmuş Hocaoğlu’nun Mesleğinin Adamı Olmak makalesini okuyup Meslek kavramını araştırdık.