ONLARIN KURBANI SİZİN BAYRAMINIZ OLSUN

unnamedKurban Bağışlarınız için Hesap Bilgilerimiz: Hamilik Okulu Vakfı, KuveytTürk Merkez Şube
IBAN: TR09 0020 5000 0083 3132 0000 02 Hesap No: 8331320-2
Lütfen açıklamaya vekalet sahibinin Adı, Soyadı ve cep telefonu numarasını ekleyiniz.

Vekaletiniz için aşağıdaki örnek metni lütfen kurban@hamilikokulu.org adresine gönderiniz.
Ben …………….. Vacip/Nafile Kurbanımı almaya, kesmeye, kestirmeye, etini, derisini, dilediği kişi
veya kişilere vermeye Enes Özdil, Turgay Çavaş ve Furkan Özdil’i ayrı ayrı vekil tayin ediyorum.

HAMİLİK OKULU VAKFI