Özgür Düşünce ve Günümüz Eğitim Sistemi

Mesleki Bilinç Kulübü olarak özgür düşünce ve günümüz eğitim sistemi arasındaki çıkmazları araştırdık. Öğrenciler günümüze kadar aldıkları eğitimin sanayi devriminden sonra tasarlanmış eğitim düzenin devamı olduğu tartışılarak, Sanat, fikir ve kanaat hakkında bundan sonra fikir yürütmemiz gerekliliği ortaya kondu. Apple firmasının kuruluş fikrinden yola çıkılarak, özgürlükçü bireylerin farklı düşünceler ile neler başarabileceği ortaya kondu. Tüm bu fikirleri bir süzgeçten geçirerek fütüvvet ve hamilik düşüncesi ile milletimizin bu fikirleri yüzyıllardan bünyesinde bulundurduğu ve bugüne bunun uyarlanması fikrini önümüzdeki derslere bırakarak dersimizi sonlandırdık.