Ufuk ve Medeniyet Okumaları

Mesleki Bilinç Kulübü olarak medeniyet tasavvurunu ve fütüvvet kültürünü tam manasıyla idrak etmek ayrıca olaylara farklı ve bir o kadar da çözüm odaklı bakış açılarıyla yaklaşmak için dünyada kalıcı izler bırakan değerli kişilerin eserlerini okumaya karar verdik. Bosna Hersek başta olmak tüm dünya için adını altın harflerle yazdırmış bir bilge, dava insanı olan Aliya Izzetbegoviç’in eserlerini aralık ayından bu yana okuyoruz. Konuşmalar ve Doğu Batı arasında İslâm kitaplarının tahlil ve kritiklerinden sonra şimdi ise İslam Deklarasyonu kitabının tahlil ve kritiğini gerçekleştireceğiz.

okuma

Yapılan tahlil ve kritiklerin en güzel yanı ise okuma grubundaki kişilerin okuduklarından, farklı ve bir o kadar da yaratıcı yorumlar çıkarmalarıdır. Yaklaşık 4-5 saat süren oturumlarımızda okunulan eser ve konular hakkında herkes çeşitli fikirler kazanıyor. Böylece yapılan fikir ve düşünce paylaşımlarının sonucu olarak olaylara tek  taraftan bakmak yerine birçok farklı şekilde bakma ve olayları daha zengin bir düşünce yapısıyla değerlendirme imkânı buluyoruz.