Kategori arşivi: 3.Kademe

PMK: Pazarlamanın Bir Yılı…

 

Oldukça keyifli, koşturmacalı ve öğretici geçen bir PMK döneminin daha sonuna geldik. Koskoca bir dönem daha göz açıp kapatana kadar sona erdi.

İlk dönem “Pazarlama nedir, nasıl uygulanır, pazarlamacı ne yapar ?” konu başlıkları üzerine pazarlamaya giriş yaptığımız,  temel konuları ve uygulamaları ele aldığımız derslerimiz, birçok profesyonelin katılımıyla hem uygulamalı hem de teorik olarak gerçekleştirildi. Yepyeni bir döneme başlarken ilk günkü heyecan eksilmeden devam etti. İkinci dönemde de bu yetkinliklerin hangi kanallarda ve nasıl uygulanabileceği üzerine bilgi ve deneyim kazandığımız derslerimiz yine birçok profesyoneli ağırladı. PMK olarak bizlerin de “Evde Kal” çağrılarına uyduğumuz son hafta derslerimiz, birbirinden başarılı öğrenci projeleri ile evlerimizde sınıf atmosferini ekranlardan hissederek sonlandı.

“Start-up” konulu dersimiz , farklı bir ekosistemin kapılarını aralayarak  döneme başladı. Start-up tanımıyla başlayan dersimiz, konuğumuzun geçmiş deneyimleri üzerine devam etti. Bir girişimcide hangi özellikler olmalı soruları üzerine: Tecrübe, odak, istişare, büyük konuşmamak cevapları ile girişimci neyi iyi yapmalı, neyi daha iyi yapmalıyı öğrendik. Vaka örnekleri üzerinde ‘Müşteri kim? Neye ihtiyacı var? Ne kadar öder? Müşteri nerede?  En iyi hizmet ürünü nedir?‘ sorularını sorarak ve cevaplarını tartışarak, farklı bakış açılarını pazarlama ile harmanlayarak PMK’nın 2. Dönemine hızlı bir giriş yapmış olduk.

Dönemin 2. Dersinde “Data Analitiği ve CRM” konulu dersimiz ile CRM (Customer Relationship Management) nedir, neden gereklidir, hangi alanlarda nasıl kullanılır gibi birçok soruya cevap bulduk. Dersin devamında CRM alanında çalışmalar üzerine; işyerinde kulanılabilecek CRM sistemini ve sosyal medyada CRM’ in nasıl kullanıldığını örneklerle deneyimlemiş olduk. Konuşmacımız CRM’in yanında bize Big Data kavramı üzerine de örnekler vererek, Big Data’nın yani büyük veri dediğimiz kavramın ne olduğunu, CRM ile ilişkisini, bu kavramın giderek neden önem taşıdığını bizlere aktardı.

 

Dönemin 3. Haftasında Finansal Kontrol pozisyonunda çalışan konuğumuz Pazarlamacılar için Finans konulu sunumuyla bizlere finans hakkında birçok bilgi vererek, finansın pazarlama ile ilişkisini bizlere anlattı.

Dönemin 4. dersinde Steve Jobs’ın hayatını anlatan JOBS filmini seyrettik. Bu ders ile PMK’nin ilk dersinden itibaren merak uyandığını farkettigimiz Apple markasına, kuruluşuna, içgörüsüne ve bütün hikayesine pazarlama gözüyle baktık. Apple kuruluş sürecini pazarlama açısından değerlendirmek için seçtiğimiz film boyunca, dikkat edilmesini istediğimiz belli noktalarda öğrencilere yönelttiğimiz sorular ile markanın dönüm noktalarını ve hikayenin can alıcı noktalarını tahlilledik. Keyifli geçen bu etkinlik haftamız, COVID-19 sebebi ile birlikte geçirdiğimiz son hafta oldu ne yazık ki…  Fakat bu bizi durdurmadı ve derslerimize online platformda devam ettik.

“Pazarlamada İkna ve Sunum” başlığı altında gerçekleşen dersimiz, İknanın metodolojisi üzerine öğretici bir içerikle işlendi. İknanın psikolojisi üzerine; karşılıkta bulunma, yokluk-kıtlık, otorite-uzmanlık, tutarlılık ve bağlılık, beğenme, toplumsal kanıt başlıkları altında birçok örnek vaka anlatılarak iknanın insan psikolojisi üzerine olan etkileri tartışıldı. Offline ve online kanallarda ürünün sunumu üzerine anlatılan derin bilgilerle beraber, dijital ortamda gerçekleştirdiğimiz ilk PMK dersini keyifli ve başarılı bir şekilde sonlandırmış olduk.

Dönemin 6. haftasındaki konumuz “Pazarlama,Ahlak ve Ahilik” idi.İktisat nedir gibi bazı kavramları konuşarak ve bu kavramlar üzerine tartışarak esnaflığın yani Ahiliğin temeline inerek metadolojisini anlamlandırdık. Ardından ‘Ağaç yaşken eğilir’ sözünün üzerinde durarak bu sözü tartıştık ve bu sözü ‘Ağaç yaşken ekilir’ olarak düzelttik. Bu düzeltme sırasında Ahilik’in ne olduğu, Ahilerin neden talebelerini (yani mesleğe talip olanları) çok küçük yaşlarda mesleğe başlattıklarını, mesleğe başladıktan sonra hangi ahlak ve mesleki deneyimlerden geçtiklerini ve bunların gerekliliklerini konuştuk, tartıştık. Pazarlamada ahlak konusunda ise tüketenlerin yani tüketicilerin aslında bir müşteri olduğu, müşterinin problemlerine çözüm olacak ürün veya hizmeti onlara ulaştırmak için pazarlama yapmamız gerektiği üzerine konuştuk. Yani pazarlamada ahlak, ihtiyaç oluşturmak değil ihtiyaçlara cevap olmaktır sonucuna vardık. Yıl boyunca, hatta diğer kademelerde de en çok üzerinde durduğumuz, ‘Ahlak’ kavramının ön plana çıktığı bu ders ile dönemin derslerini sonlandırmış olduk.

Bundan sonraki haftalar, öğrencilerin bu seneki PMK derslerinden edindikleri bilgileri kullanarak bizlere yaptıkları yıl sonu projelerini (online plartformda) sunmalarıyla geçti. Proje sunumlarına ayırdığımız dönemin son 4 haftası ile  PMK nın bu yılını da tamamlamış olduk.

Son dersimizden aklımızda kalan ve hep hatırlamamız gereken kıssadan hissemiz ile dönemimizi kapatmak gerekirse;

“Hayatta ve pazarlamada esas olan insan olabilmek ve insan kalabilmektir!”

 

FMK: Bir Yılın Özeti…

Hamilik Okulu Finans Meslek Komisyonu, kısa ismiyle FMK’da 2019-2020 eğitim döneminin son dersini 9 Nisan 2020 Perşembe günü işledik.

Ekim 2019’un son haftası başlayan ve Nisan 2020’de sona eren FMK 2019-2020 eğitim döneminde her hafta perşembe günleri olmak üzere 21 kez bir araya geldik ve finans dünyasına ait birçok konuda alanında uzman konuklar ağırlayarak etraflıca sohbet ettik.

Yılın ilk döneminde öğrencilerimize alt yapı oluşturacak nitelikte finansal konuları irdelerken ikinci dönemde öğrencilerimizi yıl sonu projelerine hazırlayacak daha teknik konuları işledik.

Peki bir yıl boyunca neler yaptık, kimleri ağırladık, neleri konuştuk?

Bunu anlatmak için önce gelin işin en başına dönelim. Nedir bu FMK? Biz kimiz?

Finans Meslek Komisyonu, Hamilik Okulu Vakfı eğitim programının 3. kademesinde olan bir komisyondur. 3. kademeye başlayan öğrenciler yılın ilk dersinde Pazarlama Meslek Komisyonu ve Finans Meslek Komisyonu bölümlerinden birini seçerler ve Finans Meslek Komisyonunu seçen öğrenciler için 1 yıllık finans yolculuğu başlar.

 

2019-2020 döneminde FMK’yı tercih eden arkadaşlarımız için başlayan yoğunlaştırılmış finans dersleri ilk olarak finansal piyasalara giriş dersleri ile başladı. Teknik konuların kitabi anlatımından ziyade daha pratik ve örneklerle anlatımın tercih edildiği FMK derslerimizde, işlediğimiz her konu için alanında uzman kişileri ağırladık, bilgilerinden istifade ettik. Hamilik Okulu’nun finansa bakış açısını, insani finans anlayışını Vakfımızdaki ustalarımızdan dinledik.

Finansal piyasaları tanımak amacıyla, finansal sistemin en önemli oyuncusu olan bankacılık sektörünü tüm yönleriyle ele aldık. Bu kapsamda ticari bankacılık, katılım bankacılığı, yatırım bankacılığı, uluslararası finansal kuruluşları alanın uzmanlarını davet ederek dinledik. Öte yandan güncel konularda yetkinlik kazanmak amacıyla makro ekonomik analiz, Türkiye ekonomisi incelemesi, para politikaları, merkez bankaları, türev ürünler konularında kıymetli üstatlarımızı ağırlayarak inceleme imkanı bulduk.

Finans Meslek Komisyonunda geçtiğimiz yıllardaki öğrenci sunumlarını bu yıl revize ederek yıl sonu projesi modeline geçiş yaptık. Yıl sonu projesi kapsamında her öğrencimizden, payları Borsa İstanbul’da işlem gören bir şirket seçimi yapmalarını ve seçtikleri şirketin faaliyet alanı, satışta olan ürünleri, sermaye yapısı, borçları, varlıkları ve tüm finansal bilgilerini inceleyerek yıl sonunda sunmalarını istedik. Şirketin geçmiş yıl finansal verilerini modelleyerek gelecek projeksiyonu çizmelerini ve bu bilgileri kullanarak o şirketin değerini hesaplamalarını bekledik.

Öğrencilerimizin yıl sonu projelerinde kullanacakları bilgileri içeren dersler de elbette müfredatımızda idi. Arkadaşlarımız, ilk dönemki makro ekonomik analiz gibi dersler ile ekonomilerin genel gidişatı hakkında bilgi sahibi olmuşlardı. Bunun üzerine; mali tablolar analizi konusunda 2 haftalık kapsamlı ders ile şirketlerin finansal yönden nasıl analiz edileceğini inceleyerek projenin ilk etap derslerini tamamladık. İkinci etap derslerimiz şirket değerleme üzerine idi. Bu kapsamda Komisyon Başkanımız Sn. Bayram Veli SALUR ve komisyon rehberlerimizden Sn. Orhan DOĞRULUK’un anlatımlarıyla 2 haftalık dersimizde değerleme metotları, araştırma yöntemleri, kullanılabilecek kaynaklar gibi noktaları etraflıca irdeledik.

Derslerimiz devam ederken; ilk olarak Çin’de patlak veren koronavirüs (covid-19) tehlikesi maalesef ülkemizde de görüldü. Ülke yönetimi tarafından alınan önlemlerin yanı sıra hemen ilk günlerde Vakıf yönetimimiz de bir dizi önlemler açıklayarak tedbiri sıkılaştırdı. Biz de Finans Meslek Komisyonu olarak Vakıf merkezimizde buluşmayı sonlandırarak derslerimizi online ortama taşıdık ve son 5 haftalık dersimizi Skype üzerinden geçirdik. Bu vesile ile Vakfımızın ilk online dersini de FMK olarak icra etmiş olduk. 🙂

 

 

 

 

 

İkinci dönem derslerimizin sonuna geldiğimizde arkadaşlarımız artık hazırlamış olduğu projeleri sunmaya başladılar. Yine Skype uygulaması üzerinden gerçekleştirilen sunumlarda bir yıl boyunca işlemiş olduğumuz derslerin harmanlaması niteliğinde olan bu projeleri öğrenci arkadaşlarımızdan dinlemekten büyük keyif aldık.

Hamilik Okulu Finans Meslek Komisyonu 2019-2020 eğitim dönemini öğrencilerimizin yıl sonu projelerini dinleyerek noktaladık. Bizler FMK olarak keyifli bir yıl geçirdik ve öğrencilerimizi 4. kademeye devam etmek üzere FMK’dan mezun ettik.

Umarız ülkemizin ve tüm dünyanın içerisinde bulunduğu bu zorlu günler yakın zamanda geçer. Bu vesile ile bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, hastalarımıza da acil şifalar dileriz.

Bir sonraki FMK’larda görüşmek dileğiyle, esen kalınız.

 

FMK: Öğrencilerimizin Yıl Sonu Projeleri

9 Nisan 2020

Hamilik Okulu Vakfı Finans Meslek Komisyonunda dönemin ve yılın son dersini işledik.

Bir yandan son ders olmasının burukluğu, diğer yandan da bir yılı daha tamamlamanın verdiği mutluluk ile icra ettiğimiz bu son dersimizde öğrencilerimiz yıl sonu projelerini anlattılar.

Proje kapsamında her öğrencimiz hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören bir şirket seçerek o şirketlerin faaliyet alanı, satışta olan ürünleri, sermaye yapısı, borçları, varlıklar ve tüm finansal bilgilerini etraflıca inceledi.

Öğrencilerimiz; seçtikleri şirketin geçmiş dönemlerine ait finansal verileri üzerinden oran analizleri yaparak şirketin gidişatı hakkında yorumlar getirdi ve kendilerini o şirketlerin CEO’su olarak görüp uygulayacakları politikaları anlattı.

Bir yıl boyunca işlenen derslerin harmanı niteliğinde olan dersimizde projesini tamamlayıp sunan tüm öğrencilerimize, derslerimize katılan tüm eğitmenlerimize, bir dönem boyunca öğrencilerimizin yanında biz komisyon üyelerine de rehber olan Komisyon Başkanımız Sn. Bayram Veli SALUR’a, tüm komisyon rehberlerimize ve siz değerli blog okuyucularına şükranlarımızı sunarız.

Bir sonraki FMK döneminde görüşmek ümidiyle…

Sağlıcakla kalın.

FMK: Finans, Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri

19 Mart 2020

Hamilik Okulu Finans Meslek Komisyonu dönemin beşinci dersinde Qatar Ooredoo Telecom Grup Finans Direktörü Emre ÇİÇEK Bey ve Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eren ÖNER Bey’i ağırladı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında Skype üzerinden katılım sağladığımız ikinci dersimiz Komisyon Başkanımız Sn. Bayram Veli SALUR moderatörlüğünde gerçekleşti.

Dersimizde, sermaye piyasaları, sermaye piyasalarının finans piyasaları içerisindeki yeri, hisse analizleri ve şirketlerin yatırımcı ilişkileri birimleri hakkında detaylı bir sohbet gerçekleştirdik.

Katılımlarından dolayı Sn. Emre ÇİÇEK ve Sayın Eren ÖNER Beylere teşekkürlerimizi sunarız.

FMK: Vakfımızın İlk Online Dersi – Şirket Değerleme

12 Mart 2020

Hamilik Okulu Finans Meslek Komisyonu dönemin dördüncü dersinde Kalkınma ve Yatırım Bankası’ndan Sn. Orhan DOĞRULUK’u ağırladı.

Ülkemizde Covid-19 vakalarında görülen artış ile birlikte Vakıf Yönetimimiz de bir dizi önlemler almıştı. Bu süreçte Finans Meslek Komisyonu olarak biz de online ders modeline geçiş yaparak önlemlerimizi artırdık. Bu vesile ile Hamilik Okulu Vakfımızın ilk online dersini de gerçekleştirmiş olduk.

Derste öğrencileri arkadaşlarımızın yıl sonu projelerine temel teşkil edecek konular işlendi. Proje kapsamında her öğrencimiz halka açık bir şirket seçerek bu şirketin kapsamlı bir çalışmasını yapacak ve şirketin finansal verileri üzerinden değerleme uygulayacak.

Sn. DOĞRULUK, şirket değerleme tekniklerini ve şirket değerlemede kullanılacak metotları örnekler üzerinden anlatarak öğrencilerimizin yıl sonu projelerinde istifade edecekleri bilgileri paylaştı.

Skype üzerinden gerçekleştirdiğimiz ve hem öğrencilerimizin hem de diğer komisyon üyelerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen dersimizin anlatıcısı Sn. DOĞRULUK’a teşekkürlerimizi sunarız.

FMK: Geçmişten Günümüze Finans…

5 Mart 2020

Hamilik Okulu Finans Meslek Komisyonu dönemin üçüncü haftasında Türk Kızılayı CFO’su ve Kızılay Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tayfun ÖZKAN’ı ağırladı.

Finans Meslek Komisyonu kurucularımızdan olan Sn. ÖZKAN, kendi finans kariyer yolculuğundan bahsederek Türk Kızılayı’na geçişi ve Türk Kızılayı’nda gerçekleştirdikleri finansal faaliyetler ile derse girizgah yaptı.

Modern finansın kuruluşu, 1950’li yıllardan başlayıp günümüze gelen finansal akımlar, portföy çeşitlendirmesi, yatırım fonları ve sermaye piyasalarındaki yeri gibi konuların etraflıca işlendiği derste, Private Equity şirketleri ve bu tür şirketlerin faaliyetleri incelendi.

Sayın Tayfun ÖZKAN Ağabeyimize katılımlarından ve bu keyifli dersten ötürü Hamilik Okulu Vakfı Finans Meslek Komisyonu adına teşekkür ederiz.

FMK: Dr. Serdar BİRİNCİ ile Para Politikaları…

27 Şubat 2020

Hamilik Okulu Vakfı Finans Meslek Komisyonu dönemin ikinci dersinde FED ekonomisti Dr. Serdar BİRİNCİ’yi ağırladı.

Merkez Bankaları ve para politikaları hakkında sunum gerçekleştiren Sn. BİRİNCİ; merkez bankalarının kullandığı finansal enstrümanlar olan faiz oranları, açık piyasa işlemleri, zorunlu rezervler gibi kavramların detayına inerek günümüzdeki uygulamalardan bahsetti.

Katılımlarından dolayı kendilerine FMK öğrencileri adına teşekkür ediyoruz.

FMK: Dönemin İlk Dersi – Türev Ürünler

20 Şubat 2020

Hamilik Okulu Finans Meslek Komisyonu ikinci dönemin ilk dersine komisyon rehberlerimizden Sn. Ertuğrul BAL ile başladı: türev ürünler. Finansal piyasalarda sıklıkla kullanılan ve varlığından söz edilen türev ürünler konusunun işlendiği derste; türev ürünlerin tarihi, kullanım amaçları ve temel türev ürünler irdelendi.

Peki türev ürün nedir?

Değeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine doğrudan bağlı olan finansal ürünler “türev ürünler” olarak adlandırılmaktadır.

Türev ürünler, bir dayanak varlığın sahipliğinin el değiştirmesine gerek olmaksızın, bu varlıkla ilgili hak ve yükümlülüklerin ticaretine imkan sağlar. Finansal piyasalarda türev ürünler riskten korunma (hedgers), arbitraj (arbitrageurs), spekülasyon (speculators) amaçları ile kullanılmaktadır.

Future, forward, opsiyon, ve swap sözleşmeleri temel türev ürünler arasında yer almaktadır.

Birbirine oldukça karıştırılan bu temel türev ürünleri örneklerle anlatan ve keyifli bir ders geçirmemize vesile olan Sn. Ertuğrul BAL’a katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

PMK – Uluslararası Ticaret ve Pazarlama

Küresel ticarette ihracata dayalı ekonomiler hali hazırda hala ve hızla büyümekte…

PMK’da ilk dönemin sonuna doğru yaklaşırken pazarlama yetkinliklerimiz Uluslararası Ticaret ve Pazarlama dersi ile farklı coğrafyalara taşındı. Türkiyenin piyasa durumu ithalat-ihracat rakamları ile globaldeki yeri üzerine başlayan ders, uluslararası rakamlar ile hangi ülke neyi iyi yapıyor başlıkları üzerine devam etti.

Sunumun kalan kısımlarında, farklı ülke insanlarının sahip olduğu kültürel yapı uluslararası pazarda uygulanacak stratejiler ve pazarlama faaliyetleri üzerindeki etkisi üzerine tartışma ve bilgi alışverişiyle geçti.

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama’19

Birçok markanın global reklam yaparken yaptığı yanlışlar ve yaptığı doğrular farklı vaka örnekleriyle enine boyuna incelendi. Turquality gibi devlet destekli yurtdışında pazarlama faaliyetlerini geliştirecek teşvik programlarından, subvansiyondan, INCOTERMS’den ve bunun gibi farklı uygulama, teşvik ve terimlerden bahsedilerek globalde iş yaparken dikkat edilmesi gereken konulara değinildi.

Bu hafta da pazarlama konusunda yetkinlik bazlı ve entelektüel bilgiler edindiğimiz bir dersi geride bıraktık. Daha farklı içerikler için takipte kalın.

PMK – Etsy Sunumları

Bu hafta PMK’da sahne öğrencilerindi. Etsy sunumları ve e-ticaret üzerine vaka çalışmaları ile farklı kanallarda ve farklı sektörlerde online satışın inceliklerini hep beraber keşfettik.

Ders Etsy sunumları ile başladı. Grupların ilginç ve farklı birçok fikrini deneyimlediğimiz bu oturumda, sanal veya gerçek olarak bir ürünün e-ticarette nasıl satılacağı üzerine stratejiler dinledik.

 

 

Dersin ikinci oturumunda 5 gruba ayrılan sınıf ile bir vaka çalışması gerçekleştirildi. Bu vaka çalışması kullanıcılar tarafından bilinen bir internet sitesi üzerine oldu. Öğrencilerden belirlenen sürede belirlenen hedefler doğurultusunda araştırma ve beyin fırtınası yapmaları beklendi. 

Öncelikle  rakiplerimiz kim ve neyi iyi yapmışlar ile başlayan bu çalışma , bizim internet sitemizde eksikler neler, sitemiz daha iyi nasıl olabilir, promosyonlarımız neler olmalı, neleri kaldırmalıyız, müşteri sonrası hizmet, alışveriş esnasında müşteri deneyimi gibi birçok başlıkta ayrı ayrı incelendi ve bu keyifli vaka çalışması öğrenci sunumları ile sonlandı.