Keşif ve İlham Kulübü 20.Hafta – Kaşifin DNA’sı: “Deneyimleme” & Duyguların Fotoğrafı

               Deneyimleme: Merak etmek ve hayatın içine girerek dünyadan bir keşif laboratuvarı gibi istifade etmek.

              Keşif ve İlham Kulübümüzün bu son dersini, aynı zamanda Kaşif’in DNA’sı ders serilerinin sonuncusunu, çıraklarımızdan sevgili Gülser Öz ile “Kaşif’in DNA’sı: Deneyimleme” üzerine Cisco:Webex uygulama ortamında işledik. Dersimize, daha önce talebelerimize duyurusunu yaptığımız “Duyguların Fotoğrafı” uygulamasıyla başladık. Onlara verilen iki farklı duyguyu kadrajlarına sıkıştırmaya çalışıp bir de kendi tanımlarıyla ifade ederek tahminlerimize sundular. Uygulama sonrasında Kaşifin 5.yeteneği olan “Deneyimleme”yi; hayatın içerisine girerek, hayata dokunarak onu bir keşif laboratuvarı olarak değerlendirip özgün, yaratıcı eserler ortaya koyabilme yeteneğini öğrendik.

Talebelerimize dönem boyu öğrendiklerini özümsemeyi, özümsediklerini de hayata atılarak “deneyimlemelerini” tavsiye ediyoruz.