Kategori arşivi: Pazarlama Meslek Komisyonu

PMK – Dönem Sonu Öğrenci/Ödev Sunumları

12 Aralık tarihli dersimizde öğrencilerimizi dinledik. Belirlenen firmalarda, arkadaşlarımızın gözlemlerine dayanarak keşfettikleri ihtiyaç ve problemlere 1 adet omnichannel süreç ya da nesnelerin interneti ile ilgili süreç yazmalarını istedik. Öğrencilerimizin hayal gücünü kullanarak oluşturduğu inovatif süreçler PMK rehberleri tarafından eleştiri ve katkılarla daha güzel hale getirildi. BİM’den İETT’ye, Karaca’dan Erikli Su’ya 7 farklı firma incelenmiş ve yeni süreçler geliştirilmiştir.

PMK – Kapmanya Yönetimi

2017-2018 Yılı Güz dönemi son PMK dersinde PMK mezunlarımızdan Safa Alkan sunum yaparak katkı gösterdi. Kampanya yönetiminde sektörel bazda firmaların uyguladığı metodların, kampanya oluşturma yöntemlerinin, kampanyanın fiyatlandırılmasının ve müşteriye ulaşma tarzlarının aktarıldığı dersimizde başarılı bir kampanya için çıktıların ne olması gerektiğini öğrendik. Telekomünikasyon, Havacılık ve Hızlı tüketimde kampanyaların nasıl oluşturulduğu ve takip edildiğini örnekleriyle işledik.

PMK Müşteri Deneyimi Yönetimi –Müşteri İlişkileri Yönetimi

Son yılların önemli trendi Müşteri Deneyimi Yönetimi konusunu öğrencilerimizin interaktif katılımı ile gerçekleştirdik. Özellikle çoklu kanal deneyimini (omni channel experience); bir temas kanalından başlatılan deneyimin diğer kanallarda devam edebilmesini derinlemesine analiz ettik ve farklı sektörden örnekler ile zenginleştirdik. Nesnelerin interneti ile omni channel deneyimler arasında ilişkiler kurarak ve diğer önemli deneyim tasarım prensiplerini kullanılan teknolojiler ile birlikte değerlendirerek öğrencilerimizin deneyim konusunda farkındalıklarını arttırdık. Yine müşteri deneyimi yönetimi ile yakın ilişkisi olan CRM (Customer Relationship Management) konusu ile dersimize devam ettik. Müşterinin hangi sistemler ve süreçler ile tanınması, big data yönetimi ile farklı sektörlerde ne tarz uygulamalar yapıldığını eğitmenimiz ve rehberlerimiz ile hep birlikte değindik ve kahoot uygulaması ile dersin arasında öğrencilerimizin öğrendikleri teorik ve pratik uygulamaları pekiştirmek adına quiz uygulamalarına başladık. Dersimizin sonunda ise öğrencilerimize müşteri deneyimi yönetimi dersinde anlattığımız içerikleri pekiştirmek adına ödevleri duyuruldu. 12 Aralık Salı günü öğrencilerimizin ödevlerini tüm rehberler ve öğrencilerimiz ile birlikte dinliyor olacağız.

PMK Pazar/Tüketici Araştırmaları

Tüketici araştırmaları oturumunda tüketiciyi anlama süreçlerini ve yeni bir ürünün iç görü aşamasından rafa nasıl geldiğini bir araştırmacı gözünden tüm detaylarıyla dinledik. Hedef kitlenin hayatına girdiğimizi hayal ettik, iç görüler geliştirdik, ürün hazırladık, test ettik, yetmedi rafa koyduk alır mıydınız dedik, o da yetmedi reklamları beğenip beğenmediklerini sorduk. Bunu yaparken en klasik yöntem olan anketleri de kullandık en yeni nöromarketing yöntemlerini de. Dersi en son minik bir kör test ile sonlandırdık. Yediğimiz çubuk krakerin markasını tahmin etmeye çalıştık.

PMK Fiyatlandırma ve Gelir Yönetimi

Pazarlamanın beklide en önemli unsuru olan “Ücret”i işlediğimiz bu dersimizde, bir ürünün hangi dinamiklere göre fiyatının şekillendiğini gördük. Havayolu ücret uzmanı olan eğitmenimiz havacılıkta ücretin nasıl şekillendiğini arkadaşlarımızla paylaştı. Otel, Havayolu gibi kısıtlı stoklara sahip hizmetler ile parkende gibi üretimde belli sınırların olmadığı sektörlerde fiyatın nasıl şekillendiğinden bahsetti. “Decoy Effect” denilen müşterilerin algılarıyla oynanarak daha pahalı ürünleri seçtirmek, fahiş fiyatlarla mağduriyet yaratmanın ahlaki boyutlarına değinildiği gibi, adil ve düzgün fiyatlandırma modelleri de aktarılmıştır.

PMK Marka Yönetimi

Marka nedir ne değildir üzerine yapılan küçük bir beyin fırtınasından sonra hedef kitlenin aklını ve kalbini nasıl çalarız üzerine konuştuk. Lovemark olabilmek için markaların farklılaşması ve her zaman tutarlı mesaj vermesi, şizofrenik olmaması gerektiğinden bahsettik. Bunu yapabilmek için kullanacağımız taktikleri ‘’consumer decision journey-tüketici karar verme serüveni’’ modeli üzerinden anlattık, tartıştık.  Her adımda hedef kitleyi nasıl etkileyebileceğimiz, hayatına nasıl dokunmamız gerektiği üzerine var olan taktiklerden bahsettik, etkili ve etkisiz örnekler üzerine konuştuk.

PMK Ürün/Hizmet Yönetimi

Ürünün hikayesini alanına 10 yıl vermiş uzmanından dinledik. Bir ürün kullanıcıya ulaşana kadar hangi aşamalardan geçiyormuş öğrendik. Yeni bir ürün oluşturulurken regülasyon ekiplerinden regülatif düzenlemeleri öğreniliyor, Ar-ge ekipleri ürünün teknik çalışmalarını yapıyor, pazar araştırma ekipleri hedef kitle ya da ürün testleri hakkında araştırmalarını sunuyor, elde edilen verilere göre ürünün içeriği, ambalajı belirleniyor. Üretim hattı buna göre düzenleniyor ve ürün satış ekiplerinin desteği ile kullanıcıya ulaşması için doğru kanallara iletiliyor.  Tüm bu yolculuk boyunca Pazarlama ekipleri tüm paydaşlarla iletişim halinde kalıyor ve koordinasyonu sağlıyormuş. Bu dersle ürün ve Pazarlamacı nedir daha net öğrendik, eğitmenimizin getirdiği ürünler de hoş birer örnek oldular.

PMK Ödev Dersi

Pazarlama karması dersinden sonra konuyu pekiştirmek ve uygulamalı öğrenmek için, öğrencilere ödev verilmişti. 3 kişilik gruplar kendilerine atanan markaları sahada ve onlineda incelediler. Markanın Pazarlama Karmasını çıkarıp sunum olarak 3 Ekimdeki dersimizde sundular. Sunumlar hem içerik hem de sunum teknikleri açısından değerlendirildi ve çok yönlü bir kazanım elde edildi.

Pazarlamada Temel Kavramlar

2017-2018 Yılı Güz dönemi ilk PMK dersinde Pazarlama Karması ve 4P konularını ele almak için 2014 Mezunlarımızdan ve PMK rehberlerimizden Furkan Arundaş tahtadaydı. Senenin ilk dersi olmasının dolayı önce bu seneki PMK tercih eden arkadaşlarımızla tanıştık ardından da interaktif bir sunum izleyerek pazarlamanın 4P’sini işledik. Sunumun en sonunda derse katılanlarla biraz beyin jimnastiği yaparak, tekstil sektörüne yeni bir marka oluşturabilmek için, segmentasyon, targetting, positioning yaptık ve bu hedefler doğrultusunda kendi 4P’mizi oluşturduk.

PMK dersleri öğrenci sunumları ile tamamlandı

PMK’nın en eğlenceli kısmı öğrenci projeleridir. Bu yıl da sekiz grup yılsonu projelerini sundu.
Amacımız ödev olarak verilen Türk markalarının rakipleri ile daha iyi rekabet edebilmesini sağlayacak öneriler bulmaktı. Her bir grup firmalarla görüşmeler yaptılar ve dışarıdan bir göz olarak bizlere önerilerini sundular.

pmk
Etkileyici sunumlardan çok zevk aldık, çok şey öğrendik.
Gelecek yılın sunumlarını şimdiden merakla bekliyoruz.