Kategori arşivi: Pazarlama Meslek Komisyonu

FMK – Muazzam Bir Tecrübe Paylaşımı: Dr. Serdar BİRİNCİ

20 Şubat 2018

Hamilik Okulu Vakfı bu hafta çok önemli bir konuğu ağırladı. Keşif ve İlham Komisyonu organizatörlüğünde, vakfımız mezunlarından, Amerika Merkez Bankası (FED – Federal Reserve Bank of Minneapolis) Ekonomisti Sn. Dr. Serdar BİRİNCİ Bey; Keşif ve İlham Komisyonu, Finans Meslek Komisyonu ve Pazarlama Meslek Komisyonu ortak dersinde öğrencilerle buluştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi yüksek lisansı ve doktora yapmak üzere dünyanın en önemli üniversitelerinden biri olan University of Mİnnesota’ya giden eğitim serüveninde karar alma süreçlerini öğrencilere aktaran Sn. BİRİNCİ, bu zorlu süreçlerin ardından FED bünyesinde çalışmasından bahsetti.

Kariyerinde başından geçenleri aktarırken büyük ilgi ile dinleyen ve derse yoğun katılım sağlayan öğrenciler Sn. BİRİNCİ ile uzun uzun sohbet etti.

Hamilik Okulu Vakfı felsefelerinden biri olan “Meslek Adamı Olmak” düsturunca hareket eden ve bu akşam bizlerle birlikte olan Sn. BİRİNCİ ile bu dersi gerçekleştiren başta Sn. İbrahim Hakkı YAZICI Bey olmak üzere Keşif ve İlham Komisyonu’nun değerli rehberlerine teşekkür ederiz.

PMK – Satış Yönetimi

27 Şubat 2018 Tarihinde PMK Rehberlerimizden Furkan Arundaş – 3Dörtgen İşgeliştirme Yöneticisi satış yönetimi dersini sundu. Baştan sona bir satış nasıl yürütülür adım adım süreçleri incelenirken, satış yapmanın etiği ve ahlakından da bahsedildi. Dersin sonunda tüm sınıfın katılımı ile bir bardağın farklı fonkisyon ve özellikleri ön plana çıkartılarak rehberlere satılmasına ilişkin bir kısa uygulama yaptık.

PMK – Girişimcilik ve Start-up Evreni

2017-2018 Yılı Bahar dönemi ilk PMK dersini Girişimcilik ve Start-up Evreni başlığıyla gerçekleştirdik. Üniversitede girişimciliğe merak salan ve sonrasında  Eksim Holding’deki profesyonel kariyerini hayalleri için terk ederek, depocum.net ile ülkemizde e-ticaretin henüz emekleme aşamasında olduğu zamanlarda sektöre hızlı bir giriş yapan Lokman Ökten’i ağırladık.  Hızlı büyüme trendi ile pratikev.com’u satın alan ve girişim dünyasında edindiği tecrübeleri, Etohum’da yönetici olarak startuplara destek olan Ökten, sonrasında Müsiad Genel Sekreterliği göreviyle pek çok önemli çalışmaya imza attı.

Konuşmasında internet girişimlerinde *başarıya ulaşmak* için gerekli olan *pek çok püf noktasına* değindi. Girişimin başarılı olması için neler içermesi gerektiğini işlediğimiz dersimizde, başarının kolay olmadığını şu an başarılı olan girişimlerin gelişme evrelerini inceleyerek anladık. Girişimlerin kuruluşundan büyümesine hangi süreçlerden geçmesi gerektiğini ve bir girişimcinin neleri bilmesi gerektiğini kavradık. Türkiye’de ve Dünyada yatırım almak için varolan grupları ve STK’ları öğrendiğimiz dersimizin sonunda öğrencilerimize Türkiye’de kurulu startuplardan bazılarını incelemeleri ve “bu firmaların kurucularının yerinde siz olsaydınız neyi farklı yapardınız?” sorusuna cevap bulmalarını istediğimiz ödevimizi verdik.

PMK – Dönem Sonu Öğrenci/Ödev Sunumları

12 Aralık tarihli dersimizde öğrencilerimizi dinledik. Belirlenen firmalarda, arkadaşlarımızın gözlemlerine dayanarak keşfettikleri ihtiyaç ve problemlere 1 adet omnichannel süreç ya da nesnelerin interneti ile ilgili süreç yazmalarını istedik. Öğrencilerimizin hayal gücünü kullanarak oluşturduğu inovatif süreçler PMK rehberleri tarafından eleştiri ve katkılarla daha güzel hale getirildi. BİM’den İETT’ye, Karaca’dan Erikli Su’ya 7 farklı firma incelenmiş ve yeni süreçler geliştirilmiştir.

PMK – Kapmanya Yönetimi

2017-2018 Yılı Güz dönemi son PMK dersinde PMK mezunlarımızdan Safa Alkan sunum yaparak katkı gösterdi. Kampanya yönetiminde sektörel bazda firmaların uyguladığı metodların, kampanya oluşturma yöntemlerinin, kampanyanın fiyatlandırılmasının ve müşteriye ulaşma tarzlarının aktarıldığı dersimizde başarılı bir kampanya için çıktıların ne olması gerektiğini öğrendik. Telekomünikasyon, Havacılık ve Hızlı tüketimde kampanyaların nasıl oluşturulduğu ve takip edildiğini örnekleriyle işledik.

PMK Müşteri Deneyimi Yönetimi –Müşteri İlişkileri Yönetimi

Son yılların önemli trendi Müşteri Deneyimi Yönetimi konusunu öğrencilerimizin interaktif katılımı ile gerçekleştirdik. Özellikle çoklu kanal deneyimini (omni channel experience); bir temas kanalından başlatılan deneyimin diğer kanallarda devam edebilmesini derinlemesine analiz ettik ve farklı sektörden örnekler ile zenginleştirdik. Nesnelerin interneti ile omni channel deneyimler arasında ilişkiler kurarak ve diğer önemli deneyim tasarım prensiplerini kullanılan teknolojiler ile birlikte değerlendirerek öğrencilerimizin deneyim konusunda farkındalıklarını arttırdık. Yine müşteri deneyimi yönetimi ile yakın ilişkisi olan CRM (Customer Relationship Management) konusu ile dersimize devam ettik. Müşterinin hangi sistemler ve süreçler ile tanınması, big data yönetimi ile farklı sektörlerde ne tarz uygulamalar yapıldığını eğitmenimiz ve rehberlerimiz ile hep birlikte değindik ve kahoot uygulaması ile dersin arasında öğrencilerimizin öğrendikleri teorik ve pratik uygulamaları pekiştirmek adına quiz uygulamalarına başladık. Dersimizin sonunda ise öğrencilerimize müşteri deneyimi yönetimi dersinde anlattığımız içerikleri pekiştirmek adına ödevleri duyuruldu. 12 Aralık Salı günü öğrencilerimizin ödevlerini tüm rehberler ve öğrencilerimiz ile birlikte dinliyor olacağız.

PMK Pazar/Tüketici Araştırmaları

Tüketici araştırmaları oturumunda tüketiciyi anlama süreçlerini ve yeni bir ürünün iç görü aşamasından rafa nasıl geldiğini bir araştırmacı gözünden tüm detaylarıyla dinledik. Hedef kitlenin hayatına girdiğimizi hayal ettik, iç görüler geliştirdik, ürün hazırladık, test ettik, yetmedi rafa koyduk alır mıydınız dedik, o da yetmedi reklamları beğenip beğenmediklerini sorduk. Bunu yaparken en klasik yöntem olan anketleri de kullandık en yeni nöromarketing yöntemlerini de. Dersi en son minik bir kör test ile sonlandırdık. Yediğimiz çubuk krakerin markasını tahmin etmeye çalıştık.

PMK Fiyatlandırma ve Gelir Yönetimi

Pazarlamanın beklide en önemli unsuru olan “Ücret”i işlediğimiz bu dersimizde, bir ürünün hangi dinamiklere göre fiyatının şekillendiğini gördük. Havayolu ücret uzmanı olan eğitmenimiz havacılıkta ücretin nasıl şekillendiğini arkadaşlarımızla paylaştı. Otel, Havayolu gibi kısıtlı stoklara sahip hizmetler ile parkende gibi üretimde belli sınırların olmadığı sektörlerde fiyatın nasıl şekillendiğinden bahsetti. “Decoy Effect” denilen müşterilerin algılarıyla oynanarak daha pahalı ürünleri seçtirmek, fahiş fiyatlarla mağduriyet yaratmanın ahlaki boyutlarına değinildiği gibi, adil ve düzgün fiyatlandırma modelleri de aktarılmıştır.

PMK Marka Yönetimi

Marka nedir ne değildir üzerine yapılan küçük bir beyin fırtınasından sonra hedef kitlenin aklını ve kalbini nasıl çalarız üzerine konuştuk. Lovemark olabilmek için markaların farklılaşması ve her zaman tutarlı mesaj vermesi, şizofrenik olmaması gerektiğinden bahsettik. Bunu yapabilmek için kullanacağımız taktikleri ‘’consumer decision journey-tüketici karar verme serüveni’’ modeli üzerinden anlattık, tartıştık.  Her adımda hedef kitleyi nasıl etkileyebileceğimiz, hayatına nasıl dokunmamız gerektiği üzerine var olan taktiklerden bahsettik, etkili ve etkisiz örnekler üzerine konuştuk.

PMK Ürün/Hizmet Yönetimi

Ürünün hikayesini alanına 10 yıl vermiş uzmanından dinledik. Bir ürün kullanıcıya ulaşana kadar hangi aşamalardan geçiyormuş öğrendik. Yeni bir ürün oluşturulurken regülasyon ekiplerinden regülatif düzenlemeleri öğreniliyor, Ar-ge ekipleri ürünün teknik çalışmalarını yapıyor, pazar araştırma ekipleri hedef kitle ya da ürün testleri hakkında araştırmalarını sunuyor, elde edilen verilere göre ürünün içeriği, ambalajı belirleniyor. Üretim hattı buna göre düzenleniyor ve ürün satış ekiplerinin desteği ile kullanıcıya ulaşması için doğru kanallara iletiliyor.  Tüm bu yolculuk boyunca Pazarlama ekipleri tüm paydaşlarla iletişim halinde kalıyor ve koordinasyonu sağlıyormuş. Bu dersle ürün ve Pazarlamacı nedir daha net öğrendik, eğitmenimizin getirdiği ürünler de hoş birer örnek oldular.